+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be

Algemene info

Maximumcapaciteit van de school

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 ‘Mandel en Leie’ heeft de maximumcapaciteit voor onze school vastgelegd op 480 leerlingen.

Maximumfactuur 2018-2019

Kleuters € 45 per jaar

Lagere afdeling € 85 per leerjaar

Doorlichtingsverslag

Doorlichtingsverslag inspectie: https://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/dl.ashx?id=5055

CLB

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Het CLB biedt een gratis dienstverlening. Een arts, een verpleegkundige, een psycholoog en een maatschappelijk werker vormen het team dat leerlingen op school begeleidt.

In de begeleiding van leerlingen en in hun adviezen staan de CLB-medewerkers onafhankelijk tegenover de school, hoewel ze in praktijk natuurlijk nauw samenwerken met ons. Alle informatie die het CLB-team krijgt over de leerlingen wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Oudercontacten

Een nauwe samenwerking tussen de ouders en de school heeft een positieve invloed op de kinderen. Bij ons zijn alle ouders steeds welkom. De leerkrachten zijn altijd bereid om u alle informatie te geven over de vorderingen van uw kinderen op de school. Tweemaal per jaar richten we ook een oudercontactavond in: eind december en eind juni. Daar kan u dan alle leerkrachten van kleuter en lagere afdeling en de directie spreken. Er is elk jaar een infomorgen in augustus in De Plataan.

Op de school is er een actief oudercomité. Het oudercomité heeft tot doel de werking van de school te ondersteunen. Iedere ouder die dit wenst kan lid worden van het oudercomité. U dient daartoe contact op te nemen met de directie of met een bestuurslid. In het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders hierover meer informatie.

Internaat

De basisschool is verbonden met een internaat. Binnen het internaat is er een speciale opvanggroep voor de allerkleinsten (4 tot 6 jaar). De kinderen kunnen er verblijven van maandagmorgen tot vrijdagavond onder toezicht van ervaren begeleiders en volgen ondertussen de normale lessen in de basisschool.