+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be

Avondstudie/Opvang

De opvang biedt ruimte en tijd voor het spelende kind. Het kan er zich uitleven. Nodige ontspanning na de inspanning, energie opdoen voor goede prestaties.

OPVANG

‘s morgens vanaf 6u45 – ‘s avonds tot 18u – vrijdag tot 17u

6u45-7u45: betalende voorschoolse opvang

7u45-8u45: ochtendopvang – gratis

15u40-16u15: avondopvang

  • gratis opvang in de speelzaal voor de kleuters
  • gratis begeleide studie in de refter voor de leerlingen van het lager

16u15-18u00: betalende naschoolse opvang (op vrijdag tot 17u)
Tarief: € 0,60 per begonnen kwartier

De kinderen kunnen in de studie onder toezicht en begeleiding van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren.

Eenmaal de studie is begonnen, blijft je kind in de studie tot 16u15. Kleuters die in de opvang blijven kunnen doorlopend opgehaald worden.