+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be

Praktische info

 

Maandag8u4515u40
Dinsdag8u4515u40
Woensdag8u4511u30
Donderdag8u4515u40
Vrijdag8u4515u40

Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt over een georganiseerd leerlingenvervoer met eigen bussen. Dit gebeurt onder toezicht. Wij zijn fier op onze busbegeleiding: rustig en ordevol. Elke dag weer een klein stukje reizen.

Binnen de scholengroep Mandel & Leie waartoe onze school behoort, wordt zoals vorig schooljaar voor alle scholen een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

PRIJS 

Tarief per leerling per schooljaar :

Kleuter = 200 € / schooljaarabonnement

Lager 1-2-3 = 200 € / schooljaarabonnement

Lager 4-5-6 = 250 € / schooljaarabonnement

Tarief per leerling per week = 15 € / week

Tarief per leerling per rit = 1,5 € / rit

Binnen een perimeter van 1km rond de school kan geen ophaaldienst meer voorzien worden. De afstand van de tussenhaltes ligt minimum 500m van elkaar. Er kunnen geen afwijkingen toegestaan worden.

De opvang biedt ruimte en tijd voor het spelende kind. Het kan er zich uitleven. Nodige ontspanning na de inspanning, energie opdoen voor goede prestaties.

‘s morgens vanaf 6u45 – ‘s avonds tot 18u – vrijdag tot 17u

6u45-7u45: betalende voorschoolse opvang

7u45-8u45: ochtendopvang – gratis

15u40-16u15: avondopvang

  • gratis opvang in de speelzaal voor de kleuters
  • gratis begeleide studie in de refter voor de leerlingen van het lager

16u15-18u00: betalende naschoolse opvang (op vrijdag tot 17u)
Tarief: € 0,65 per begonnen kwartier

De kinderen kunnen in de studie onder toezicht en begeleiding van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren.

Eenmaal de studie is begonnen, blijft je kind in de studie tot 16u15. Kleuters die in de opvang blijven kunnen doorlopend opgehaald worden.

De bedragen voor de scherpe maximumfactuur:

KLEUTER
LAGER
MEERDAAGSE UITSTAPPEN
€55 € 105 € 520 (volledige duur lager onderwijs in zelfde school)

Heeft u nog vragen betreffende de maximumfactuur? Surf naar de website van onderwijs Vlaanderen: KLIK HIER