+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be
STERK DIGITAAL IT VOORUITSTREVEND TEAM TEACHING SAMEN ONDERWEG
STERK DIGITAAL
IT VOORUITSTREVEND
Onze school staat sterk op het vlak van digitalisering. Kinderen leren omgaan met computers, laptops, tablets, ... Als gevolg daarvan ontstaat ook de behoefte aan een onderwijs waarin digitale leermiddelen een belangrijke plaats innemen.
TEAM TEACHING
SAMEN ONDERWEG
Door middel van team-teaching kan je een goede taakverdeling maken, zodat elke leerling bij elke taak of activiteit in de klas voldoende aandacht krijgt.

Ontdek onze school

BASISSCHOOL DE PLATAAN IS

Onze school streeft ernaar om een dynamische leeromgeving te creëren waarbij respect, samenwerken, innovatie, burgerschap en betrokkenheid de kernwaarden vormen. Door het nastreven van deze waarden, zetten we onze leerlingen centraal. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs en een stimulerende leeromgeving met als doel onze leerlingen te vormen tot evenwichtige, veerkrachtige en competente individuen die op een actieve manier deelnemen aan de maatschappij.

Via deze kernwaarden willen we onze leerlingen aanmoedigen om te groeien, te leren en om zichzelf te ontdekken.

SAMENWERKING

We geloven heel sterk in de kracht van samenwerking. We moedigen onze leerlingen aan om samen te werken tijdens verschillende activiteiten. Leerkrachten werken samen d.m.v. team teaching en in werkgroepen. Ouders vormen eveneens een belangrijke schakel. Hierbij luisteren we naar elkaar, delen we ideeën en ondersteunen we elkaar om gezamenlijke doelen te bereiken.

RESPECT

Respect is de basis van alles. We verwachten dat iedereen elkaar op een respectvolle manier behandelt, ongeacht verschillen. We staan open voor diversiteit en om te luisteren naar verschillende meningen. Onenigheden en conflicten lossen we op een vreedzame en respectvolle manier op. We tonen niet alleen waardering voor elkaar, maar ook voor elkaars gerief en de omgeving en door elkaar te helpen.

WERELDBURGER

Als school zien we het als onze taak om actief burgerschap te bevorderen. We moedigen onze leerlingen aan om betrokken te zijn bij onze gemeenschap/maatschappij door o.a. deel te nemen aan verschillende activiteiten en projecten. Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch na te denken en om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

INNOVATIE

Innovatie staat centraal in onze aanpak van onderwijs. We streven naar het bieden van een stimulerende en uitdagende leeromgeving waarbij moderne technologieën, actuele lesmethoden en leermiddelen worden geïntegreerd om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun leerproces.

BETROKKENHEID

We streven naar een cultuur van betrokkenheid waarin elke leerling zich gewaardeerd en gehoord voelt. Leerkrachten, ouders, … worden aangemoedigd om samen te werken om het welzijn en ontwikkeling van de leerling te ondersteunen. Door open communicatie en betrokkenheid creëren we een ondersteunende omgeving waarin leerlingen kunnen groeien en zich ontplooien.

Contact

 

Vanessa Vandamme

Zorgcoördinator

Joke Vleeshouwers

Secretariaat

Shelsey Deroo

Secretariaat