+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be

Directeur

Elke ouder zoekt naar de school die aan zijn kind de meeste kansen biedt. Onderwijs is echter niet alleen leren maar is ook een deel van het opvoedingsproces. Onze school gelegen in de Meersstraat te Roeselare, in de volksmond ‘in de Mandellaan’, biedt aan onze leerlingen een prettige en rustige sfeer waarin zij kunnen opgroeien in een groene omgeving. Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid zijn voor ons belangrijke waarden die wij aan onze leerlingen gedurende het hele leerproces meegeven. Kortom een school waar iedereen belangrijk is en waar men zich ” thuis ” voelt. Om zo’n school dagelijks ” waar ” te maken moet echter iedereen voortdurend alert zijn.

Daarom streven wij naar een open klimaat, waar de onderlinge relaties tussen directie, personeel, leerlingen en ouders goed zijn omwille van het continu formeel en informeel doorgeven van informatie in beide richtingen. Hierbij wordt elkeen door de ander als volwaardig participant beschouwd in functie van zijn rol en plaats in de school en de opvoeding van de kinderen.
Samen garant voor een fijne toekomst!

Mieke Vandemaele – directeur BS De Plataan