+32 51 20 70 55 info@bsdeplataan.be

Zorgteam

Samen met de leerkrachten, gaan wij op zoek naar de meest optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Door het kind nauw op te volgen via o.a. zorgvergaderingen met de leerkrachten, trachten we probleemsituaties op verschillende gebieden te signaleren, te analyseren en bij te sturen. Er wordt steeds samengewerkt met de ouders en, afhankelijk van de situatie, met het CLB en/of externen.
Bij het inoefenen van bepaalde leerstof wordt er hulp geboden in de zorgklas met als doel de leerstof zo goed mogelijk bij te benen. Indien nodig wordt er, in samenspraak met de betrokken partijen, een aangepast leertraject opgestart.
Bij gedrags- en emotionele problemen worden er gesprekken gevoerd met de betrokken leerling(en). Hier gaan we steeds op zoek op welke manier we de leerling het best kunnen ondersteunen. Ook staat de deur steeds open voor een gezellige babbel.

juf Vanessa
Zorgleerkracht
juf Annelies
Zorgleerkracht